Skip navigation
Vui lòng sử dụng số nhận dạng này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/5
Nhan đề: Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Các tác giả: admin
Từ khóa: Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Năm xuất bản: 17-thá-2022
URI: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/5
Xuất hiện trong Bộ sưu tập:Ngành nông nghiệp

Các tệp trong mục này:
Tệp tin Mô tả ngắn Kích thướcĐịnh dạng 
Hướng dẫn cách trồng sầu riêng Thái năng suất cao.pdf278.21 kBAdobe PDFXem / Mở
Hiển thị đầy đủ bản ghi tài liệu


Các tài liệu trong Kho dữ liệu số được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.