Skip navigation
Vui lòng sử dụng số nhận dạng này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/140
Nhan đề: Tóm lược kiến thức cơ bản Vật lý 10
Các tác giả: PGĐ Phụ Trách Nguyễn Ngọc Chí
Từ khóa: Vật lý
Năm xuất bản: 2023
Mô tả: Nguyễn Ngọc Chí
URI: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/140
Xuất hiện trong Bộ sưu tập:VẬT LÝ LỚP 10 (CTST)

Các tệp trong mục này:
Tệp tin Mô tả ngắn Kích thướcĐịnh dạng 
Tóm lược kiến thức cơ bản Vật lý 10.pdf516.45 kBAdobe PDFXem / Mở
Hiển thị đầy đủ bản ghi tài liệu


Các tài liệu trong Kho dữ liệu số được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.