Skip navigation
Vui lòng sử dụng số nhận dạng này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/139
Nhan đề: Kỹ thuật giâm hom trà hoa vàng
Các tác giả: PGĐ Nguyễn Minh Luân
Từ khóa: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2023
Mô tả: Sưu tầm.
URI: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/139
Xuất hiện trong Bộ sưu tập:CHUYÊN MỤC NHÀ NÔNG

Các tệp trong mục này:
Tệp tin Mô tả ngắn Kích thướcĐịnh dạng 
Kỹ thuật giâm hom trà hoa vàng.pdf363.2 kBAdobe PDFXem / Mở
Hiển thị đầy đủ bản ghi tài liệu


Các tài liệu trong Kho dữ liệu số được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.