Skip navigation
Vui lòng sử dụng số nhận dạng này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/134
Nhan đề: 5 PHẨM CHẤT VÀ 10 NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH
Các tác giả: GV Nguyễn Phước Thiện
Từ khóa: Tin học
Năm xuất bản: 2023
Mô tả: Nguyễn Phước Thiện
URI: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/134
Xuất hiện trong Bộ sưu tập:TIN HỌC LỚP 10 (KNTT)

Các tệp trong mục này:
Tệp tin Mô tả ngắn Kích thướcĐịnh dạng 
5 PHẨM CHẤT VÀ 10 NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH.pdf215.49 kBAdobe PDFXem / Mở
Hiển thị đầy đủ bản ghi tài liệu


Các tài liệu trong Kho dữ liệu số được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.